Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік