Особлива інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 03.05.2023 року