Відомості про зміну складу посадових осіб емітента, 13.10.2022