Протокол №38 від 30.04.2024 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів