Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій