Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, 15 жовтня 2020