Повідомлення про результати проведених Загальних зборів акціонерного товариства, 2018