Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства, 2018