Звіт комісії з проведення внутрішнього аудиту, 2020