Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 р.