Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік