Протокол загальних зборів акціонерів № 37 від 03.05.2023 року