Всплывающий логин

Войти

Войти в аккаунт

Логин *
Пароль *
Запомнить меня

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД».

2.Код за ЄДРПОУ: 00293628.

3.Місцезнаходження: 61106, м.Харків, просп.Московський, 297.

4.Міжміський код, телефон та факс емітента: (057)754-45-11, (057)754-45-11.

5.Електронна поштова адреса: khpz@plitka.kharkov.ua

6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:   http://www.plitka.kharkov.ua/jurinfo/warn-mess-2016

7.Вид особливої інформації: відомості про заміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення

Членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» Тюрдьо І.І. письмово повідомлено Товариство (отримана особиста заява) про припинення (зняття) ним за власним бажанням з 24 жовтня 2016 року повноважень члена Наглядової ради Товариства.

У зв’язку з чим, припинено повноваження посадової особи Товариства:

- члена Наглядової ради, Тюрдьо Iгоря Iвановича. Вказана особа перебувала на посаді з 22.11.2010 року. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа, становить 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої посадової особи (повноваження якої припинено) нікого не обрано (призначено).

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Голова правління ПАТ“Харківський плитковий завод”                                                         Єфімов О.О

         

Повідомлення опубліковано у Вiдомостях Державної комiсiї з цiнних паперiв та фонового №204 ринку від 26.10.2016р.

Повідомлення розміщено на сторінців мережі Інтернет 26.10.2016р.