Всплывающий логин

Войти

Войти в аккаунт

Логин *
Пароль *
Запомнить меня

     Підсумки голосування з питань порядку денного

Річних Загальних зборів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД»

які відбулися 21 квітня 2016 р. о 1000годині

в приміщенні актового залу цеху №1 за адресою:

м.Харків, просп. Московський, буд. 297

І. По першому питанню порядку денного:

(Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів. Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та Секретаря Загальних зборів, Голови та Членів лічильної комісії.)

По питанню порядку денногопроголосувало:

“ЗА” 100,0%голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

         По першому питанню порядку денного прийнято рішення:

«Затвердити регламент річних Загальних зборів акціонерів.

Затвердити порядок голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Обрати на строк до переобрання Голову та Секретаря Загальних зборів. Обрати на строк до переобрання склад Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів.»

ІІ. По другому питанню порядку денного:

(Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

По питанню порядку денногопроголосувало:

“ЗА” 100,0%голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

             По другому питанню порядку денного прийнято рішення:

            «Затвердити Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рiк. Визнати роботу Правління протягом 2015 року задовільною.»

ІІІ. По третьому питанню порядку денного:

(Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

По питанню порядку денногопроголосувало:

“ЗА” 100,0%голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

          По третьому питанню порядку денного прийнято рішення:

«Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рiк. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2015 року задовільною.»

ІV. По четвертому питанню порядку денного:

(Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік)

По питанню порядку денного проголосувало:

“ЗА” 100,0% голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

           По четвертому питанню порядку денного прийнято рішення:

«Затвердити звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2015 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік.»

V. По п’ятому питанню порядку денного:

(Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2015 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік)

По питанню порядку денногопроголосувало:

“ЗА” 100,0%голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

По п’ятому питанню порядку денного прийнято рішення:

«Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2015 році. Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2015 рік.»

VІ. По шостому питанню порядку денного:

(Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2015 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.)

По питанню порядку денногопроголосувало:

“ЗА” 100,0%голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

           По шостому питанню порядку денного прийнято рішення:

«Затвердити Рішення про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2015 році та розмір річних дивідендів.

Направити частину прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2015 році у розмірі 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн. на виплату дивідендів, що складає 0,01 грн. на 1 (одну) просту іменну акцію, а решту - на розвиток Товариства

 

I. По сьомому питанню порядку денного :

(Відкликання та обрання Голови та Членів Наглядової ради Товариства.)

7.1.По питанню порядку денногопроголосувало:

“ЗА” 100,0%голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

По питанню 7.1. порядку денного прийнято рішення:

«Відкликати (припинити повноваження) Голови та Членів Наглядової ради Товариства:

- Голови Наглядової ради Товариства Шеветовського Валентина Валентиновича;

- Члена Наглядової ради Товариства Ісаєнко Олексія Володимировича;

- Члена Наглядової ради Товариства Тюрдьо Ігоря Івановича.»

 

7.2.(Обрання Голови та Членів Наглядової ради Товариства.)

7.2.По питанню порядку денногопроголосувало:

“ЗА” 100,0%голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

По питанню 7.2. порядку денного прийнято рішення:

«Обрати строком на три роки Головою Наглядової ради Товариства та Членами Наглядової ради Товариства:

- Шеветовського Валентина Валентиновича - Головою Наглядової ради Товариства;

- Ісаєнко Олексія Володимировича - Членом Наглядової ради Товариства;

- Тюрдьо Ігоря Івановича - Членом Наглядової ради Товариства.»

 

VІІІ. По восьмому питанню порядку денного :

(Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами Наглядової ради.)

По питанню порядку денногопроголосувало:

“ЗА” 100,0%голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

По питанню порядку денного прийнято рішення:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, за умовами яких Голова та Члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Надати повноваження Голові правління Товариства Єфімову Олександру Олександровичу укласти (підписати) вищенаведені договори.»

ІХ. По дев'ятому питанню порядку денного :

(Відкликання та обрання Голови та Членів Ревізійної комісії Товариства.)

9.1.По питанню порядку денногопроголосувало:

“ЗА” 100,0%голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

По питанню порядку денного прийнято рішення:

«Відкликати (припинити повноваження) Голови та Членів Ревізійної комісіїТовариства:

- Буднік Людмили Федорівни – Голови Ревізійної комісії Товариства;

- Дорошенко Олени Вікторівни – Члена Ревізійної комісії Товариства;  

- Пономарьова Сергія Михайловича – Члена Ревізійної комісії Товариства.»

(Обрання Голови та Членів Ревізійної комісії Товариства.)

9.2.По питанню порядку денногопроголосувало:

“ЗА” 100,0%голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

По питанню порядку денного прийнято рішення:

«Обрати строком на три роки Головою Ревізійної комісії Товариства та членами Ревізійної комісії Товариства:

- Буднік Людмилу Федорівну – Головою Ревізійної комісії Товариства;

- Дорошенко Олену Вікторівну – членом Ревізійної комісії Товариства;  

- Пономарьова Сергія Михайловича – членом Ревізійної комісії Товариства.»

Х. По десятому питанню порядку денного :

(Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами Ревізійної комісії.)

По питанню порядку денногопроголосувало:

“ЗА” 100,0%голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

По питанню порядку денного прийнято рішення:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, за умовами яких Голова та Члени Ревізійної комісії виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Надати повноваження Голові правління Товариства Єфімову Олександру Олександровичу укласти (підписати) вищенаведені договори.»

ХІ. По одинадцятому питанню порядку денного :

(Прийняття рішення про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів з 01.05.2016 р.)

По питанню порядку денногопроголосувало:

“ЗА” 100,0%голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

По питанню порядку денного прийнято рішення:

«Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів з 01.05.2016 р., а саме: кожний бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Реєстраційної кoмiciї  та круглою печаткою Товариства  «Для документів №1». Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника) та/або підпис Голови Реєстраційної кoмiciї чипечатка Товариства».

 

 

ХІІ. По дванадцятому питанню порядку денного :

(Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.)

По питанню порядку денногопроголосувало:

“ЗА” 100,0%голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

По дванадцятому питанню порядку денного прийнято рішення:

«Затвердити Рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, згідно з яким:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які Товариством можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків та/або 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, наступного характеру:

- правочини (контракти, договори та додаткові угоди до них) з постачання (купівлі-продажу) майна (виробничих ліній, обладнання, запасних частин, сировини, тощо), правочини з отримання/надання послуг (договори кредиту/позики, акредитиву, поруки/гарантії, оцінки, застави/іпотеки, підряду) та інші правочини, не заборонені законодавством, загальною сукупною вартістю, еквівалентною 20 000 000,00 (двадцяти мільйонам) Євро відповідно до курсу НБУ гривні до Євро станом на дату вчинення правочину, за умови попереднього прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення про укладення значного правочину.

2. Підписання Головою правління від імені Товариства значних правочинів здійснюється відповідно до Статуту та лише на підставі попередньо прийнятого Наглядовою радою відповідного рішення про надання повноваження на підписання значного правочину. »

                  

Голова правління

ПАТ «Харківський плитковий завод»                                                                                                                                 О.О. Єфімов