Всплывающий логин

Войти

Войти в аккаунт

Логин *
Пароль *
Запомнить меня

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.

1.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД».

2.Код за ЄДРПОУ: 00293628.

3.Місцезнаходження: 61106, м.Харків, просп.Московський, 297.

4.Міжміський код, телефон та факс емітента: (057)754-45-11, (057)754-45-11.

5.Електронна поштова адреса: khpz@plitka.kharkov.ua

6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:   http://www.plitka.kharkov.ua/jurinfo/2016-emit-info

7.Вид особливої інформації: відомості про заміну складу посадових осіб емітента.

2.Текст повідомлення

            Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» 21 квітня 2016 року (Протокол № 31), в зв’язку закінченням строку повноважень посадових осіб у 2016 році, було прийнято рішення про припинення повноважень посадових осіб Товариства та одночасне обрання нових посадових Товариства:

            Припинено повноваження Голови Наглядової ради Шеветовського Валентина Валентиновича (не надано згоди на розкриття паспортних даних) посаду обіймав з 22 листопада 2010 року. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа, становить 0,147533%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

            Припинено повноваження Члена Наглядової ради Ісаєнка Олексія Володимировича (не надано згоди на розкриття паспортних даних), посаду обіймав з 22 листопада 2010 року. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа, становить 0 %. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Тюрдьо Ігоря Івановича (не надано згоди на розкриття паспортних даних), посаду обіймав з 22 листопада 2010 року. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа, становить 0 %. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

           

            Обрано (призначено) Головою Наглядової ради Шеветовського Валентина Валентиновича (не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. До призначення обіймав посади: Голови наглядової ради ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД», Директора ТОВ «ТОВ "Керамічна група "ГОЛДЕН ТАЙЛ"»,інші посади, які займав - Президент, Голова ради директорів. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа, становить 0,147533%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

            Обрано (призначено) Членом Наглядової ради Ісаєнко Олексія Володимировича (не надано згоди на розкриття паспортних даних)строком на 3 роки. До призначення обіймав посади:Члена наглядової ради ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД», Заступника директора з розвитку ТОВ «Керамічна група «ГОЛДЕН ТАЙЛ»,інші посади, які займав - директор департаменту інвестицій, директор, фахівець-аналітик з дослідження товарних ринків. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа, становить 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

           Обрано (призначено) Членом Наглядової ради Тюрдьо Ігоря Івановича (не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. До призначення обіймав посади: Члена наглядової ради ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД», Голови Правління ТОВ “Голден Тайл”,інші посади, які займав - виконавчий директор ТОВ “Голден Тайл”, заступник директора ТОВ “Голден Тайл”. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа, становить 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

           

            Припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Буднік Людмили Федорівни (не надано згоди на розкриття паспортних даних)посаду обіймала з 22 листопада 2010 року. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа, становить 0 %. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

            Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Дорошенко Олени Вікторівни (не надано згоди на розкриття паспортних даних) посаду обіймала з 22 листопада 2010 року. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа, становить 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

            Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Пономарьова Сергія Михайловича (не надано згоди на розкриття паспортних даних) посаду обіймала з 22 листопада 2010 року. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа, становить 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

            Обрано Головою Ревізійної комісії Буднік Людмилу Федорівну (не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. До призначення обіймала посади: Голови Ревізійної комісії ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД», Головного бухгалтера ТОВ «Керамічна група «ГОЛДЕН ТАЙЛ», інші посади, які займав – Головний, бухгалтер, заступник головного бухгалтера, бухгалтер. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа, становить 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

            Обрано Членом Ревізійної комісії Дорошенко Олену Вікторівну (не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. До призначення обіймала посади: Члена Ревізійної комісії ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД», економіста 1 категорії планово-фінансового відділу ПАТ “Харківський плитковий завод”, економіста з фінансової роботи 2 категорії фінансового відділу ЗАТ “Харківський плитковий завод”. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа, становить 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

            Обрано Членом Ревізійної комісії Пономарьова Сергія Михайловича (не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. До призначення обіймав посади: Члена Ревізійної комісії ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД», Начальника юридичного відділу ПАТ “Харківський плитковий завод”, виконуючий обов'язки начальника юридичного відділу ЗАТ “Харківський плитковий завод”. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа, становить 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

     3.Підпис

            Особа,зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління

ПАТ “Харківський плитковий завод”                                                                                                Єфімов О.О.

 

Інформацію розміщено на сайті ПАТ "Харківський плитковий завод" 21.04.2016 р.